Správné označování chemikálií

Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Tento kurz se koná v Ostravě.

Informace

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny výrobce, dovozce i distributory včetně maloprodejců, kteří uvádějí na český trh chemické látky a směsi, včetně detergentů (čistidel), barev, sprejů a dalších výrobků.

Co je náplní kurzu?

  • Základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle CLP (výjimky, doplňky na štítcích, novela CLP a nové P věty) a podle dalších předpisů.
  • Vztah označování dle CLP a dle ADR.
  • Doplňující označení na obalech z jiných předpisů – aerosoly, detergenty, biocidy, zákon o ovzduší. Vícejazyčné označování.
  • Informace o UFI kódech na štítcích – podle nařízení EU 2017/542.
  • Praktické příklady označování včetně nejčastějších chyb na obalech.

Přednáší: Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo: Prosperita Palace, Nádražní 213/10, Ostrava - Moravská Ostrava
Počet míst: 10
Začátek: 12.06.2019 09:00
Konec: 12.06.2019 14:00
Cena bez DPH: 3 900 
Počet osob:
- +