Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog. Zaměříme se na legislativu životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů, včetně praktického výcviku.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Informace

Dvoudenní kurz, během kterého se zaměříme na aktuální legislativu týkající se životního prostředí a naučíme vás plnit vyplývající požadavky. V rámci každé části bude proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádostí, kategorizace zdrojů, odpadů, hodnocení rizika a další).

Hlavní témata

  • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti – zákon 258/2000 Sb., nařízení REACH, CLP, chemický zákon
  • Prevence závažných havárií
  • Odpadové hospodářství
  • Využití a ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
  • Problematika obalů
  • Ekologická újma
  • související oblasti (hospodaření s enegriemi z. 406/2000 Sb., ochrana krajiny – kácení, přeprava ADR)

Jako bonus obdrží každý účastník kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 6 279 Kč zahrnující e-book- Průvodce podnikovou ekologií včetně aplikace ILNO a značení odpadů s ročním přístupem, knihu- Povinnosti firem v podnikové ekologii v aktuálním vydání a aktuální detailní manuál ePříručka pro oblast ŽP (na CD).

Přednáší: Ing. Zdeněk Fildán

Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha
Počet míst: 9
Začátek: 12.06.2019 09:00
Konec: 13.06.2019 15:00
Cena bez DPH: 4 959 
Počet osob:
- +