Workshop: UFI kódy

Workshop: UFI kódy

Co jsou to UFI kódy? Jak je generovat? A jak oznamovat nebezpečné směsi pomocí online nástrojů? Výrobcům a dovozcům chemikálií přibývají uvedením v platnost přílohy VIII nařízení CLP nové komplexní povinnosti, a to uvádění kódů UFI a oznamování nebezpečných směsí do databáze toxikologických center agentury ECHA. Připojte se k našemu doprovodnému workshopu po konferenci Chemická legislativa 2020 a získejte praktické zkušenosti s porozuměním a řešením Vašich nových povinností.

Informace

Na štítcích výrobků se od roku 2020 bude uvádět nový prvek označení. Jedná se o UFI kód -jednoznačný identifikátor složení, 16-znakový alfanumerický kód, který bude povinně na štítku nebezpečné směsi. A kromě UFI kódu se požaduje poskytování dalších informací o nebezpečné směsi toxikologickým střediskům.

Připravili jsme si pro vás doprovodný workshop konference Chemická legislativa 2020. Provedeme Vás povinností předkládání informací toxikologickým centrům a upozorníme Vás na případné problémy, s nimiž se v procesu můžete setkat. Získáte dovednosti, které v každodenní praxi mnohokrát využijete.

Do 24.12.2019 sleva 10 % za včasné přihlášení (zobrazuje se cena se slevou).

Program workshopu

Workshop bude rozdělen do 3 tématických bloků:

Blok 1 – Úvod

Blok 2 – Generování kódů UFI

Blok 3 – Oznamování pomocí online nástrojů

Budou pro Vás nachystány školící materiály, ale pro efektivní výuku si, prosím, přineste vlastní notebook.

Školitelka: Ing. Jana Eliášová, EcoMole s.r.o.

Místo: Rosmarin Business Centre, Dělnická 12, Praha 7 Holešovice
Počet míst: 0
Začátek: 23.01.2020 09:00
Konec: 23.01.2020 15:00
Cena bez DPH: 5 900 
Počet osob:
- +